Gaula Takst er ett firma som er lokalisert på Hovin og i Trondheim, hvor faglig leder har drevet som sertifisert og godkjent takstmann som medlem av NITO 2009. Med til sammen over 20 års erfaring fra byggebransjen, som både utførende håndverker, bas, anleggsleder, kalkulatør, prosjektleder, service- og reklamasjonsansvarlig og nå i senere år taksering, innehar firmaet kompetanse som skal skape trygghet og sikre et godt sluttprodukt til kunder.

Som uavhengig takstmann utfører vi takstoppdrag innen skadetaksering, verditaksering, eierskifte, uavhengig bygningskontroll, uavhengig kontroll av våtrom, skjønn, boligsalgsrapport og tredjepartskontroll m.m.

Les mer om tjenestene her